Jak podają Komitety jest to konieczne, jeżeli chcemy wyżywić wzrastającą liczbę ludności na świecie, produkując żywność, której zakup nie przekracza niczyich możliwości finansowych. Rolnicy ponadto będą musieli zmagać się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi jak i długoterminowymi zmianami klimatu. Rolnicy będą musieli dostosować i zmodernizować swoje gospodarstwa aby sprostać tym wyzwaniom. Jedynie instrumenty zielonego wzrostu, zaproponowane przez Komitety Copa- Cogeca, umożliwią nam sprostanie tym wyzwaniom.

- Wprowadzenie przymusowego odłogowania w każdym gospodarstwie jest nielogiczne w przypadku gdy światowe zapotrzebowanie na żywność wzrośnie według przewidywań o 70 proc. do roku 2050, a produkcji zagrażają ekstremalne susze, powodzie i burze. Propozycja ta również sprzeciwia się strategii EU 2020 dotyczącej wzrostu i zatrudnienia - mówi przewodniczący Komitetów Copa-Cogeca.