Hogan podczas swojej wizyty w Warszawie we wtorek wziął udział w corocznej naradzie ambasadorów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Następnie unijny komisarz spotkał się z szefem polskiego rządu.

- Podczas rozmów szefa polskiego rządu z komisarzem UE Philem Hoganem, omówiono Wspólną Politykę Rolną po 2020 roku oraz bieżące sprawy z agendy unijnej, w tym wpływ brexitu na sytuację rolników - powiedział rzecznik rządu.

- Premier wskazał, że wobec dużego prawdopodobieństwa bezumownego brexitu, UE powinna zapewnić pomoc rolnikom, którzy mogą odczuć jego skutki - w szczególności eksporterom żywności do Wielkiej Brytanii - dodał.

Müller relacjonował, że szef polskiego rządu w trakcie spotkania podkreślił, że Wspólna Polityka Rolna powinna nadal odgrywać znaczącą rolę w unijnym budżecie, a niezbędne jest zrównanie wysokości dopłat dla rolników we wszystkich krajach UE.

- Spotkanie było też okazją do przedstawienia obecnemu komisarzowi ds. rolnictwa, sylwetki polskiego kandydata na jego następcę Janusza Wojciechowskiego - poinformował rzecznik rządu.

Wojciechowski został kandydatem na komisarza UE po tym, gdy z ubiegania się o tę funkcję zrezygnował szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski, gdy okazało się, że Polsce zaproponowano tekę rolnictwa. Wojciechowski jest obecnie audytorem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.