UE i Chile podpisały w Brukseli porozumienie o współpracy na lata 2007 – 2013. Przewiduje ono pogłębienie relacji politycznych i ekonomicznych - z dotacją 41 mln euro.

Tuż przed podpisaniem porozumienia chilijski kanclerz Alejandro Foxley prosił o większe otwarcie rynku UE na produkty chilijskie. Od kiedy Chile podpisało porozumienie z UE w 2003 r. eksport do niej podwoił się, a inwestycje z UE w Chile wyniosły ok. 65 000 mln dol. i w ten sposób UE stała się głównym partnerem handlowym dla tego kraju.

Źródło:Agromeat