Okolice , w których pobliżu znajduje się wulkan są  bowiem ważnym  regionem rolniczym, znajduje się tam 15 proc.  bydła hodowanego w Islandii, 6 proc. wszystkich stad owiec oraz 17 proc. stad koni.


Popiół wulkaniczny przenosi zaś toksyny, które mogą być niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i zwierząt.


Dlatego też jak udało się nam dowiedzieć większość rolników z obszarów dotkniętych erupcja umieściło swoje konie i owce w pomieszczeniach zamkniętych.


Jak podkreśla Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca klęski żywiołowe mogą więc mieć katastrofalne skutki dla rolnictwa. Dlatego też bardzo istotna jest solidna polityka rolna , która zapewni bezpieczeństwo żywności oraz godziwe dochody dla rolników.


źródło: farmer.pl