Według wstępnych danych KE od stycznia do końca sierpnia bieżącego roku do unijnych mleczarni dostarczono 94,2 mln ton płynnego mleka (o 2,2 proc. więcej niż w tym samym przedziale czasowym roku 2010), informuje FAMMU/FAPA.

Ponadto odnotowano zwyżki w produkcji przetworów mlecznych. Największą dynamiką wzrostu tradycyjnie cechowało się odtłuszczone mleko w proszku (OMP), którego produkcja w ciągu ośmiu miesięcy 2011 r. osiągnęła poziom 804,4 tys. ton, o 14,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2010.

Na zwyżkę tą wpływ miała poprawa koniunktury na rynku mleczarskim oraz fakt zwiększonego popytu na produktu mleczarskie z tzw. rynków wschodzących, który obserwowany jest już od dłuższego czasu. Ponadto OMP jest półproduktem wykorzystywanym do dalszego przetworzenia i produkcji wyrobów galanteryjnych. 3,9 proc. zniżkę odnotowano natomiast w produkcji pełnotłustego mleka w proszku (PMP), którego w ciągu
pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku wytworzono 389,3 tys. ton. Na ten proszek z kolei popyt jest coraz niższy. Wśród pozostałych ważniejszych przetworów mlecznych, w analizowanym okresie tylko w przypadku śmietany odnotowano zwyżkę przekraczającą 2 proc. wytwarzając ją w ilości 1,64 mln ton (+2,4 proc.).