Płatności bezpośrednie dla rolników i instrumenty zarządzania rynkiem muszą być utrzymane po 2013 roku, aby rolnicy mogli stawić czoła niestabilności cen, wysokim kosztom europejskich norm oraz naturalnym katastrofom, takim jak ostatnie powodzie w Polsce - podkreślił Paolo Bruni, przewodniczący Komitetu Cogeca.

Zdaniem Copa - Cogeca aby sektor rolny mógł uczestniczyć w strategii Unii Europejskiej 2020, trzeba położyć większy nacisk w WPR na wzmocnienie roli produkcji ekonomicznej rolników, aby utrzymać miejsca pracy oraz witalność na obszarach wiejskich. W przeciwnym razie europejskie rolnictwo stanie się coraz bardziej skoncentrowane i intensywne, szerokie połacie ziemi zostaną opuszczone i wzroście bezrobocie. Trzeba też jak zaznaczają przywódcy Copa –Cogeca wzmocnić siłę negocjacyjną rolników w łańcuchu żywnościowym. Może się to odbyć dzięki dużej koncentracji podaży poprzez organizacje producenckie, a szczególnie spółdzielnie.

Źródło: farmer.pl