Wywóz serów poza granice UE po 5 miesiącach br. osiągnął poziom 275,1 tys. ton i był o 6,3 proc.większy niż w tym samym okresie 2010 roku. W maju w skali miesięcznej odnotowano natomiast 6,7 proc. zniżkę wywozu tych produktów mleczarskich z UE, których eksport w piątym miesiącu br. osiągnął 51,6 tys. ton wobec 55,3 tys. ton z kwietnia. W piątym miesiącu 2011 roku poza unijne granice wysłano 44 tys. ton OMP, czyli taką samą ilość, jak w kwietniu, informuje FAMMU/FAPA.

Majowy eksport OMP charakteryzuje się jednak największą dynamiką wzrostu w skali roku (+72,5 proc.). Natomiast w ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku wywóz OMP z UE osiągając poziom 204,8 tys. ton był wyższy o 41proc. niż w analogicznym okresie 2010 roku. Wśród ważniejszych produktów mleczarskich eksportowanych poza UE największą zwyżkę w skali miesięcznej odnotowano w wywozie mleka skondensowanego.

Wywóz tego przetworu z krajów UE był wyższy o 3,6 proc. niż w kwietniu 2011 roku i osiągnął poziom 21,8 tys. ton. Natomiast w ujęciu rocznym (maj 2011/maj 2010) odnotowano niemal 18 proc. zwyżkę, a po pierwszych pięciu miesiącach bieŻącego roku poza UE wywieziono łącznie 98,2 tys. ton tego przetworu mlecznego (o 2,1 proc. więcej niż w tym samym okresie 2010 roku). W skali miesięcznej odnotowano także wzrost wywozu kazeiny poza Unię o 0,6 proc. (eksport w maju na poziomie 4 tys. ton), jednak dzięki bardziej dynamicznym zwyżkom w poprzednich miesiącach, w całym pierwszym kwartale poza UE wyeksportowano o 36,1 proc. więcej tego przetworu mlecznego (18,1 tys. ton) niŜ w analogicznym okresie ubiegłego roku.