Uczestnikami organizowanego corocznie spotkania byli premier Japonii Yasuo Fukuda oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso i premier Słowenii Janez Jansza, którego kraj sprawuje obecnie półroczne rotacyjne przewodnictwo Unii Europejskiej.

"Uczestnicy szczytu z silnym zaniepokojeniem odnotowali wzrostowe trendy cen naturalnych zasobów i towarów, w szczególności cen żywności i ropy, co może osłabić wzrost gospodarki światowej oraz wywrzeć negatywny wpływ na kraje rozwinięte i rozwijające się. Podkreślili pilną potrzebę zajęcia się tą kwestią, szczególnie w świetle jej ostrego oddziaływania na wysiłki krajów rozwijających się na rzecz przezwyciężania ubóstwa" - głosi komunikat.

W komunikacie strony wyrażają opinię, iż niezbędne jest "wysoce ambitne i wiążące podejście", by wygasający w 2012 r. protokół z Kioto został zastąpiony "uczciwym i elastycznym" porozumieniem o zapobieganiu zmianom klimatu.

Źródło: PAP