Według szacunków Eurostatu  w 2010 roku wartość produkcji rolniczej w Unii Europejskiej  mierzona cenami producenckimi wzrosła średnio o 4,3%. Zwiększyła się wartość zarówno produkcji roślinnej (+6,3%) jak i produkcji zwierzęcej (+2,4%).  Zdaniem Eurostatu wzrost  produkcji roślinnej wynika w głównej mierze ze wzrostu cen (o 8,9%) przy jednoczesnym spadku jej wielkości (-2,4%). Ceny rosną niemal we wszystkich rodzajach upraw z wyjątkiem oliwy z oliwek (-0,4%), największy wzrost zanotowano w roślinach oleistych (27,1%), zbożach (22,5%), ziemniakach (13,1%) i świeżych warzywach (9%). Największy spadek produkcji zaobserwowano w burakach cukrowych (-6,8%), ziemniakach (-6,7%) oraz owocach (-4%). Wzrost wolumenu upraw nastąpił zaś w sektorze roślin białkowych (27%),  oliwek na oliwę (17%) i ryżu (1,9%).

Natomiast w przypadku produkcji zwierzęcej wzrostowi przychodów towarzyszył zarówno wzrost cen producenckich o 2% oraz wielkości produkcji (0,4%). Rosną ceny mleka (9,4%), owiec i kóz (7%) oraz bydła (0,4%), spadły natomiast w sektorze trzody chlewnej (-2,6%).  Zaobserwowano wzrost produkcji mleka o 1,4%, poziom pogłowia świń pozostał niemal na tym samym poziomie (+0,1%), niewielki spadek nastąpił natomiast w przypadku bydła (-0,8%).