Dobór prestartera odgrywa kluczową rolę w produkcji trzody chlewnej. Właściwe zastosowanie prestartera w odpowiednim okresie ma znaczący wpływ na wartość rzeźną, a zatem na rentowność gospodarstwa hodowlanego. I tak na przykład, 2 proc. łącznego spożycia pasz przypada na 2 tygodnie życia zwierzęcia. Ponadto, 1,8-kilogramowa różnica wagi w 39 dniu życia może prowadzić do 7-kilogramowej różnicy w momencie uboju. Dodatkowy 100-gramowy dzienny przyrost wagi w okresie podawania prestartera może oznaczać skrócenie okresu tuczu o 3,5 dnia.

Skład prestartera "Youpig", opracowany z myślą o zwiększeniu efektywności hodowli, zachęca prosięta do wczesnego poboru paszy, stymuluje wzrost, chroni przed występowaniem biegunek, zwiększa liczbę wyrównanych wagowo prosiąt i pozwala utrzymać regularny pobór paszy.

Gama prestarterów Youpig obejmuje 3 główne produkty odpowiednie dla małych i dużych prosiąt: "Youpig Baby" pozwala zbilansować dietę wszystkich prosiąt przed odsadzeniem od matki, "Youpig 21" to preparat przeznaczony dla najmniejszych prosiąt lub do stosowania przy wczesnym odsadzaniu, "Youpig 28" przeznaczony jest dla prosiąt o wyższej wadze w momencie odsadzenia.
Różnorodność poszczególnych surowców, ich wysoka i stała jakość oraz produkcja w wyspecjalizowanych przetwórniach gwarantują właściwą jakość prestarterów.

Dzięki osiągnięciom ośrodków badawczo-rozwojowych we Francji i za granicą, współpracy z licznymi prywatnymi i publicznymi instytutami badawczymi oraz międzynarodowej sieci gospodarstw doświadczalnych, firma InVivo NSA opracowuje receptury prestarterów "Youpig" z uwzględnieniem lokalnych warunków (kierunków hodowli, surowców, warunków sanitarnych ...).

Ten potencjał naukowo-badawczy umożliwia indywidualny monitoring i identyfikowalność zwierząt począwszy od urodzenia aż do momentu uboju (w tym także indywidualną kontrolę wagi ciała i poboru paszy) oraz ocenę wpływu żywienia na przyrosty z uwzględnieniem oddziaływania na zdrowie.

To, co zyskamy na starcie, zaprocentuje w końcowej fazie hodowli, natomiast początkowych strat nie uda się już nadrobić!