Słowa unijnej komisarz wywołały burzę. Zaprotestowały największe europejskie organizacje farmerskie, które twierdzą, że budżet Unii Europejskiej do roku 2013 został już uchwalony i nie ma potrzeby jego zmiany. Z kolei Komisja Europejska przypomina, że w połowie 2008 r. przewidywany jest gruntowny przegląd wydatków całej Wspólnoty i nie wykluczone, że dojdzie do jakiś zmian. Francja już zapowiedziała, ze nie zgodzi się na jakiekolwiek cięcia w wydatkach rolnych.

Źródło: Agrobiznes