Raport informuje o tym, że wkrótce może nastąpić załamanie się sektora paszowego i produkcji zwierzęcej, ze względu na zwiększające się ceny soi i niedopuszczanie w Europie do importu pasz, które zawierają niewielkie ilości nieautoryzowanego GMO. Raport przedstawia prognozy, mówiące o tym, że jeżeli nieautoryzowane GMO nie zostanie dopuszczone do importu, grozi to wzrostem cen soi o 200 proc. Do tego przyczyni się również ciągle zwiększający się popyt na komponenty białkowe - w największym stopniu ze strony Chin.

Raport przychyla się do wydania zgody Komisji Europejskiej na importowanie pasz zanieczyszczonych w 0,1 proc niezatwierdzonym GMO. Dzięki temu eksporterzy unikną problemów związanych z segregacją produktów GMO nieautoryzowanych od zalegalizowanych w paszach krajów UE.

Obecnie projekt wprowadzenia do importu nieautoryzowanego GMO w paszach jest pod kontrolą posłów KE. Jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne przeciwskazania przez kraje członkowskie, to decyzja wejdzie w życie z początkiem maja. Decyzja będzie sprzyjać regulacjom dotyczącym niewielkich ilości nieautoryzowanego GMO na poziomie światowym i jednocześnie może usprawnić międzynarodowy handel paszami i komponentami paszowymi.