Saletra amonowa jest najpopularniejszym nawozem azotowym w Polsce. Powodem jest wysoka zawartość czystego składnika, oraz możliwość stosowania zarówno przedsiewnie jak i pogłównie. Jak dowiedzieliśmy się, władze w Brukseli rozważają możliwość wprowadzenia zakazu jej stosowania.

Podstawowym powodem który skłania unijne władze do takiego rozwiązania są właściwości chemiczne tego związku chemicznego. Może on być nawet w warunkach domowych wykorzystany do produkcji materiałów wybuchowych. Decyzja Komisji Europejskiej miałaby charakter prewencyjnego działania, wykluczającego potencjalne zagrożenie – powiedział w rozmowie z nami Dariusz Malinowski z Zakładów Chemicznych Police S.A.

Należy się liczyć z kolejnym ograniczeniem. Saletra potasowa poza tym, że jest nawozem rolniczym stanowi świetny półprodukt do produkcji prochu. Należy mieć nadzieję, że Komisja Europejska odstąpi od swojego pomysłu, bo idąc dalej tą drogą dojdziemy na skraj absurdu.

Źródło: farmer.pl