Decyzję podjęto zgodnie z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych. Wszystkie oferty otrzymane przez agencje przetargowe krajów członkowskich złożone po godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) dnia 17.05.2010 r. i po tym dniu stają się bezprzedmiotowe.