W Polsce wg statystyk organizacji zapasy jabłek kształtowały się na poziomie 1,016 mln t tj. o 15,8 proc. wyższym niż rok wcześniej. Najwyższym poziomem zapasów w Unii charakteryzowały się, podobnie jak w poprzednich miesiącach, Włochy. Wolumen zapasów w tym kraju na dzień 1 lutego br. wyniósł 1,19 mln t i był o 16,5 proc. wyższy niż przed rokiem.

Dynamika wzrostu zapasów jabłek rok do roku w Polsce, ale też w innych krajach UE, zmniejszyła się w styczniu i w lutym br. Na początku grudnia 2014 roku zapasy były średnio w Unii o 12,5 proc. wyższe niż przed rokiem, a na początku stycznia o 11,6 proc. wyższe. Oznacza to, że w ciągu minionych dwóch miesięcy (grudzień-styczeń) sprzedaż jabłek w krajach Wspólnoty była większa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Z danych WAPA wynika, że w okresie tym na rynek trafiło 1,45 mln ton jabłek, czyli o 16 proc. więcej niż przed rokiem. W Polsce ilość rozdystrybuowanych jabłek w tym okresie wyniosła 450 tys. ton, czyli o 23 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Wysoką dynamiką sprzedaży charakteryzowały się Niemcy, gdzie w analogicznym okresie uwolniono 122 tys. ton jabłek, czyli o 51 proc. więcej niż przed rokiem. Jedną z gorszych dynamik wykazywały Włochy, gdzie sprzedaż zwiększyła się jedynie o 7 proc. rok do roku.
W dużej mierze, przy ograniczeniu rynku eksportowego, za wzrost sprzedaży odpowiadać może większy popyt wewnętrzny. Może być to spowodowane wieloma czynnikami, między innymi niższymi cenami jabłek, większą ich promocją, a także wyższą, jakością jabłek w ofercie krajowej.