Wpłynął na to spadek wysokości plonów, które zmniejszyły się z 7,7 do 7,1 ton z 1 ha Nie zrównoważył tego wzrost powierzchni uprawy pszenicy o 5%. Tegoroczne zbiory są o 2,6% wyższe od średnich w latach 2005-2009, a plony w bieżącym roku dorównują średnim plonom w wymienionych latach. Zbiory jęczmienia ozimego i jarego we Francji wyniosły 10,4 mln ton, czyli zmniejszyły się o 19,6% w porównaniu z ubiegłorocznymi zbiorami.

Źródło: farmer.pl/Agra Europe