XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl dyskusji wokół tematów najważniejszych dla przyszłości Europy i rozwoju polskiej gospodarki. Wydarzeniem towarzyszącym są 5. European Tech and Start-up Days. 

W agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2020 nie zabraknie tematów z branży rolno-spożywczej. Pierwszego dnia kongresu szczególnie polecamy dwie sesje poświęcone zagadnieniom związanym z rolnictwem. 

Pierwsza sesja Nowy budżet UE rozpocznie się o 12.30 i potrwa półtorej godziny. Wsród poruszanych wątków znajdą się takie tematy jak: stan unijnych finansów po kryzysowej przebudowie; inwestycyjny potencjał Unii; przegląd  nowych programów, narzędzi, kwot, aktualnych priorytetów, spodziewanych efektów; Zielony Ład i zielone inwestycje; przyszłość polityki spójności; Polska i gospodarki krajów regionu jako „wieczni beneficjenci”? Na jakie zmiany trzeba się przygotować?

Druga sesja Zielony Ład potrwa od 14:30 do 16:00. Uczestnicy spotkania postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak Europejski Zielony Ład zmieni gospodarkę i życie codzienne wspólnoty. Eksperci porozmawiają również m.in. o rewolucji w energetyce i w przemyśle, o konieczności głębokich zmian w rolnictwie, o finansowaniu Zielonego Ładu i społecznej akceptacji tychże kosztów, a także o tym, jak "zielona" strategia wpłynie na rozwój gospodarczy i konkurencyjność UE na światowym rynku. 

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarne sesje będą transmitowane online na stronie głównej farmer.pl.

Zapraszamy do rejestracji!

Oto najciekawsze debaty związane z rolnictwem w kolejnych dniach EEC 2020:

3 września 2020 r. | 09:30-11:00
Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja
Europejski Zielony Ład w obliczu nowych wyzwań i nowych możliwości.

Wystąpienie Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu oraz dyskusja z udziałem m.in.: Jadwigi Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju i Michała Kurtyki, ministra klimatu.

3 września 2020 r. | 13.30-15.00 
Green Deal – analiza i praktyka

Na jakie działania w jakich obszarach przekładają się strategiczne cele Europejskiego Zielonego Ładu? Najlepsze praktyki w inwestowaniu – kierunki, branże, specyfika. Finansowanie działań – potrzebne nowe kanały? Projekty wpisujące się w koncepcję Zielonego Ładu – przykłady z różnych dziedzin.

4 września 2020 r. | 9.30-11.00 
Konsument jutra

Pokoleniowa zmiana preferencji konsumenckich i życiowych priorytetów. Nowe modele zakupowe i usługowe w dobie pandemii. Doświadczenie koronakryzysu – nowe zachowania, standardy, zwyczaje. Ekologia, technologia, wygoda, bezpieczeństwo wyznaczają ścieżkę zakupową konsumenta. Customer experience – nowy król handlu. „Bunt konsumencki” – czy zyska na znaczeniu jako realna siła wpływu na korporacje handlowe? Ścieżki dotarcia i idole masowej wyobraźni – celebryci, sportowcy, ekolodzy. Od emocji do wartości, czyli jak kupić uwagę odbiorcy? Aplikacja – cała prawda o kliencie?

4 września 2020 r. | 9.30-11.00 
Fotowoltaika – boom i co dalej?

Polska w czołówce statystyk przyrostu mocy z fotowoltaiki w Europie. Generacja rozproszona i duzi inwestorzy. Skutki boomu w sektorze PV dla systemu, dla polskiej energetyki, dla świadomości – prosumentów, polityków. Korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Instrumenty wsparcia dla projektów fotowoltaicznych. PV w aukcjach OZE. Korzyści i ryzyka dla zawierających umowy PPA.

4 września 2020 r. | 11.30-13.00 | sala Wielofunkcyjna E
Branża spożywcza – przyszłość sektora

30 lat budowy pozycji branży spożywczej za nami, co przed nami? Jak podtrzymać wzrost? Szanse i zagrożenia dla sektora spożywczego związane z pandemią. Polski eksport żywności – zawirowania i niepewność. Bezpieczeństwo finansowe sektora w kontekście rozliczeń z kontrahentami. Bioasekuracja, troska o pracowników, odpowiedzialność. Trendy określające przyszłość polskiej branży spożywczej: zmiany strukturalne, marka polskiej żywności, nowy konsument, nowe technologie. Sektor HoReCa – odbudowa odnowa po przymusowym zamrożeniu – jak reaktywuje się rynek.

4 września 2020 r. | 13.30-15.00 
Zasoby wodne. W obliczu kryzysu

Wielka susza? Sytuacja hydrologiczna świata, Europy i Polski. Zmiany klimatu, działalność człowieka, naturalna retencja i inne czynniki kształtujące stan zasobów wodnych. Uwarunkowania hydrogeologiczne – zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w Polsce, ich stan i wykorzystanie. Rozwiązania prawne w proekologicznym zarządzaniu zasobami wodnymi. Wody w opresjach: nieumiejętna regulacja, eutrofizacja, mikroodpady. Bałtyk specjalnej troski – konieczne działania. Edukacja i wsparcie „rozproszonej” retencji.

4 września 2020 r. | 13.30-15.00 
Rolnictwo i przemysł spożywczy wobec zmian klimatu

Produkcja żywności a klimat Ziemi – mechanizmy wzajemnego oddziaływania. Rolnictwo jako gałąź gospodarki szczególnie podatna na zmiany klimatu. Intensywne rolnictwo i hodowla a zasoby naturalne. Zielny Ład – szanse i wyzwania. Wykarmić ludzkość i nie niszczyć planety – kierunki zmian i technologie dostosowujące produkcję żywności do wyzwań klimatycznych i demograficznych. Ograniczenie emisyjności produkcji rolnej a jej opłacalność.