O kolejne 3 lata wydłużony został zakaz sprzedaży ziemi rolniczej obcokrajowcom, którzy nie mieszkają na Węgrzech, oraz osobom prawnym. Dopiero od maja 2014 r. transakcje tego typu będą dopuszczalne.

Decyzja rządu węgierskiego jest zgodna z prawem unijnym, które od 2004 r. wprowadziło możliwość zakazu sprzedaży obcokrajowcom ziemi w krajach wstępujących do UE przez 7 lat, z możliwością dalszego wydłużenia tego okresu.