W kompetencjach DG SANTE leży ochrona zdrowia publicznego, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności w Europie, dbanie o zdrowie i warunki hodowli zwierząt oraz o zdrowie roślin uprawnych i lasów.

Należy podkreślić, iż do zadań DG SANTE nie należą sprawy konsumenckie, które obecnie mieszczą się w kompetencjach Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości (DG JUST).

Powyższe zmiany w zakresie przekształcenia nazwy Dyrekcji Generalnej oraz zawężenia obszaru jej działania o sektor związany z rozpatrywaniem spraw konsumenckich, zostały przegłosowane na posiedzeniu Komisji Europejskiej, które odbyło się w Brukseli w dniu 5 listopada 2014 r.