Europejska Rada Młodych Rolników (CEJA) reprezentuje polityczne interesy około dwóch milionów młodych rolników z całej Europy. Jej głównymi celami są ułatwianie wprowadzania młodych rolników na rynek, informowanie ich i szkolenie, a także działanie jako forum komunikacji i dialogu między nimi.

W piątek 1 kwietnia 2022 r. Europejska Rada Młodych Rolników (CEJA), powołała Marion Picot na nowego Sekretarza Generalnego organizacji. Picot, wraz z Prezydencją CEJA i organizacjami członkowskimi, będzie nadal dbać o to, aby głos młodych rolników był słyszany w procesach kształtowania polityki na szczeblu UE i poza nią, oraz będzie opierać się na silnej społeczności młodych rolników, którą organizacja rozwijała przez lata.

- Cieszymy się, że możemy mianować Marion nowym Sekretarzem Generalnym CEJA. To nie tylko naturalna kontynuacja jej niezwykłej pracy jako Starszego Doradcy ds. Polityki, ale udowodniła nam, że jest najlepszym kandydatem do tej ważnej roli. Jesteśmy pewni, że jej doświadczenie zawodowe i cechy osobiste pomogą CEJA rozwijać się jeszcze bardziej jako organizacji i na arenie polityki UE - powiedziała prezydent CEJA, Diana Lenzi.

- To wielki zaszczyt, że powierzono mi kierowanie tak wyjątkową organizacją jak CEJA. W ciągu czterech lat mojej pracy nad polityką rolną zafascynowała mnie autentyczność i energia, którą młodzi rolnicy napędzają swoje codzienne zajęcia. Moją aspiracją jest towarzyszenie im w tym procesie z tymi samymi wartościami, które ich inspirują - powiedziała Marion po objęciu stanowiska.

Nowa Sekretarz Generalna biura CEJA pochodzi z północnej Francji i od ponad ośmiu lat specjalizuje się w unijnych, krajowych i regionalnych politykach skoncentrowanych wokół rolnictwa, systemów żywnościowych i rozwoju obszarów wiejskich poprzez swoje wykształcenie, studia i doświadczenie w samorządach lokalnych i krajowych. W CEJA jest od 2018 roku, wcześniej pracowała na stanowisku Starszego Doradcy ds. Polityki. Uzyskała tytuł magistra spraw europejskich w Instytucie Nauk Politycznych w Lille. Europejska Rada Młodych Rolników (CEJA) reprezentuje polityczne interesy około dwóch milionów młodych rolników z całej Europy.

Marion Picot objęła funkcję Sekretarza Generalnego po Alessi Masumarze, która piastowała stanowisko od 2016 roku.