Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary za zmowę przetargową na siedmiu przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów na terenie związku gmin aglomeracji poznańskiej. Chodzi o firmy Remondis Sanitech Poznań, PreZero Dolny Śląsk, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, EKO-TOM Turguła, ORDO Poznań, Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych Vikom i KDS. Według ustaleń UOKIK, utworzyły one konsorcjum w celu ograniczenia konkurencji w zamówieniach publicznych organizowanych przez związek gmin.

Prawo dopuszcza możliwość startu przedsiębiorców w przetargu w ramach konsorcjum, ale tylko wówczas jeśli dane firmy nie są w stanie samodzielnie wykonać zadań, których dotyczy ogłoszony przetarg. W tym przypadku tak nie było. Według inspektorów urzędu, przedsiębiorcy założyli konsorcjum wyłącznie po to, by uniknąć rywalizacji w przetargach i utrzymać możliwie wysokie ceny usług. Taka zmowa ograniczała udział w przetargach firm spoza konsorcjum, szkodziła budżetom gmin i samym ich mieszkańcom - uważa UOKIK.

Przetargi bez konkurencji

Jak czytamy w komunikacie UOKIK, konsorcjum wymienionych wyżej firm "wzięło udział w 15 przetargach na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych we wszystkich sektorach na lata 2018-2022, organizowanych przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, obejmujący miasto Poznań oraz osiem okolicznych gmin". W większości przypadków konsorcjum wygrywało, ale po podpisaniu umowy, zamówień nie realizowało konsorcjum, a poszczególne firmy, które wcześniej działały samodzielnie na danym terenie.

"Postępowanie antymonopolowe wykazało, że konsorcjum było założone w celu uniknięcia rywalizacji w postępowaniach przetargowych. O te same zlecenia firmy mogły ubiegać się oddzielnie lub zawiązując współpracę z mniejszą liczbą partnerów." - podaje UOKIK.

Prezes UOKiK nałożył na uczestników poznańskiego konsorcjum łączną karę w wysokości: 7 224 222,21 zł. Najwyższa kara ponad 4,5 mln zł została nałożona na Remondis - lidera konsorcjum i inicjatora porozumienia naruszającego konkurencję. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.