W głosowaniu elektronicznym, które odbyło się 8 czerwca br. na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP) wybrano prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, czytamy w komunikacie UPP.

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ukończył studia magisterskie na Wydziale Rolniczym (ówczesna Akademia Rolnicza w Poznaniu). Następnie w 1995 r. uzyskał stopień doktora, a w 2004 r. - stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie kształtowania środowiska. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2011 r.

 Odbył też zagraniczne staże naukowe. Zainteresowania profesora obejmują m.in. ekologię i ochronę środowiska, bioindykację ekosystemów wodnych oraz ocenę i ochronę bioróżnorodności. Jest autorem i współautorem wielu książek oraz publikacji w tym zakresie. Członkiem różnych rad i komitetów.

 - Nasza Uczelnia, w obecnym okresie zmian, wymaga efektywnego zarządzania i pracy nad osiągnięciem wysokiej pozycji naukowej. Potrzebuje też lidera, który zna Uczelnię i rozumie jej specyfikę, a jednocześnie ma doświadczenie, zarówno w kierowaniu zespołami, jak i w efektywnym pozyskiwaniu środków finansowych. Wierzę, że moje doświadczenie zawodowe i umiejętności organizatorskie oraz dotychczasowe osiągnięcia pozwalają na realizację strategicznych wyzwań stojących przed nami w nadchodzącej kadencji. Zobowiązuję się do rzetelnej realizacji proponowanego przeze mnie programu i uczynię wszystko, aby nasza uczelnia nadal dobrze się rozwijała - mówił rektor-elekt, dziękując jednocześnie społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za okazane zaufanie.

Nasza redakcja składa serdeczne gratulacje.