Serwisu Marketingu Rolnego (AMS) opublikował dane badania z 2014 roku dotyczące pozostałości pestycydów w żywności. Są to roczne podsumowania programu danych (PDP). Potwierdzają, że ogólne chemiczne pozostałości pestycydów znalezione w badanej żywności są na poziomie poniżej tolerancji ustalonych przez Agencja Ochrony Środowiska (EPA) i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Podsumowanie roczne pokazuje, że ponad 99 proc. produktów objętych próbą przez program PDP miało pozostałości poniżej tolerancji EPA. Pozostałości przekraczające tolerancję wykryto u 0,36 proc. badanych próbek.

EPA stwierdziła, że bardzo niskie poziomy pozostałości pestycydów nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i ludzi. Wyniki pozostałości pestycydów są zgłaszane do Food and Drug Administration (FDA) i EPA w postaci raportów miesięcznych. W przypadku przekraczania norm EPA i powstania zagrożenia bezpieczeństwa informacje przekazywane są bezzwłocznie.