Jak podaje GUS w publikacji „Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r.”, na poziomie UE odnotowano w skali roku 2,7% wzrost produkcji roślinnej oraz 2,4% spadek zwierzęcej. W Polsce produkcja rolnicza, przy spadku produkcji roślinnej w skali roku o 6,4%, zmniejszyła się o 2,2%. W produkcji zwierzęcej odnotowano wzrost o 1,2%.

Według danych Eurostatu, kraje UE wyprodukowały w 2018 r. 295,1 mln t zbóż na ziarno, tj. o 14,8 mln t mniej niż przed rokiem. Zmniejszenie produkcji było przede wszystkim wynikiem niekorzystnych warunków pogodowych oraz zmniejszenia (o 0,2 mln ha) powierzchni uprawy ziarna.

W Polsce zbiory ziarna wyniosły 26,8 mln t, co stanowiło 9,1% całkowitej produkcji zbóż w UE. Spośród wszystkich państw UE, Polska znalazła się na pierwszym miejscu w produkcji żyta – z udziałem 34,3% żyta zebranego na terenie UE oraz na drugim miejscu w produkcji owsa, przy udziale w produkcji unijnej wynoszącym 14,7%. Produkcja żyta i owsa w UE wyniosła odpowiednio 6191 tys. t i 7794 tys. ton.

W 2018, przy spadku światowej produkcji ziarna (o 1,4%), cukru (o ok. 8%) i jednoczesnym wzroście produkcji mięsa (o 1,2%) i mleka (o 1,6%) brak bezpieczeństwa żywnościowego odczuło 26,4% światowej populacji, tj. ok. 2 mld ludzi.