Z uwagi na pandemię koronawirusa w naszym kraju, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski opublikowało 21 marca br. dokument: "Wskazania dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach". Ponownie zalecono biskupom diecezjalnym, by udzielili dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej aż do odwołania. W dokumencie znalazły się także wytyczne dotyczące Triduum Paschalnego: liturgia ograniczona tylko do 50 osób, w Wielką Sobotę odstąpienie od tradycyjnego święcenia pokarmów, rezygnacja z używania kropidła w Wigilię Paschalną i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Zamiast święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, proponowane jest błogosławieństwo posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”. 

W Wielki Czwartek w Mszy Świętej Krzyżma, odbywającej się katedrach, mają wziąć udział tylko najbliżsi współpracowników biskupa. Nie będzie obmywania nóg.

W Wielki Piątek hierarchowie zachęcają do nocnych adoracji w małych grupach. 

Kapłani przez cały czas będą spowiadać wiernych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Stolica Apostolska nie wyraziła jak dotąd zgody na spowiedź na odległość, np. za pośrednictwem telefonu lub Internetu.

Obowiązek przyjęcia komunii w czasie wielkanocnym wydłużono do czerwca.