Zgodnie z najnowszym spisem rolnym przeprowadzonym w USA i opublikowanym przez USDA (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych), w kraju przybywa gospodarstw nierodzinnych, czyli takich, w których producent i osoby z nim spokrewnione nie posiadają większości udziałów w firmie.

W Ameryce jest ok. 2 milionów gospodarstw. Większość z nich, bo aż 96%, stanowią gospodarstwa rodzinne, jednak z roku na rok przybywa tam gospodarstw, które nie są własnością rodzin. W okresie 2012-2017  liczba rodzinnych gospodarstw rolnych spadła o 4%, a ich przychody ze sprzedaży o 3,5%

Zgodnie ze spisem rolnym przeprowadzonym w 2017 r., prawie 83 tys. nierodzinnych gospodarstw rolnych obsługiwało mniej więcej 1 na 8 akrów amerykańskiej ziemi uprawnej i generowało prawie 1 dolar z każdych 5 dolarów w sprzedaży upraw i zwierząt gospodarskich. Dla porównania w 2012 r. było ich nieco powyżej 70 tys., uprawiali 1 na 9 akrów ziemi i odpowiadali za 16% sprzedaż rolną.

W latach 2012-2017 liczba gospodarstw nierodzinnych wzrosła o 18%, a przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 13%, do 70,4 mld USD. Wzrosła też o 8% (do 116 milionów akrów) powierzchnia gruntów uprawianych przez te gospodarstwa.