O rozpoczęciu tegorocznych prac zalesieniowych i odnowieniowych poinformował PAP rzecznik dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. Jak mówił, trwają intensywne prace przy przygotowywaniu gleby pod siew wiosenny, a ze szkółek leśnych można już odbierać wyhodowane sadzonki drzew.

Według rzecznika nowy las zajmie łącznie powierzchnię 4,4 tys. ha, z czego 20 proc. będą stanowić tzw. odnowienia naturalne, czyli takie, gdzie drzewostan powstaje z samosiewów. Na pozostałej części tego obszaru leśnicy posadzą 22 mln drzewek pochodzących ze szkółek hodowlanych. Najwięcej będzie sadzonek sosny (8,5 mln) i dębów (8 mln), następne w kolejności są buk (1,8 mln) i świerk (1,5 mln).

Od ponad 10 lat leśnicy z Warmii i Mazur sadzą coraz więcej drzew gatunków liściastych. Ma to służyć przebudowie dominujących w tym regionie lasów iglastych na mieszane. W przeszłości nawet na gruntach żyznych, na których wyrosłyby drzewa liściaste, sadzono przede wszystkim sosny. Taka gospodarka leśna wynikała z dużego zapotrzebowania na drewno. Lasy jednogatunkowe okazały się jednak mało odporne na szkodniki i czynniki klimatyczne.

Gatunkiem dominującym w drzewostanie Warmii i Mazur jest sosna. Kolejne miejsca zajmują: brzoza, dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, olchy, świerki i buki. Lasy sosnowe dominują zwłaszcza w południowej części regionu. Na północy przeważa dąb i świerk pospolity, a w zachodniej części zwiększa się udział buka.

Nowe drzewka są sadzone głównie w miejsce wyciętego wcześniej drzewostanu. Zgodnie z przepisami las musi być odnowiony najpóźniej 5 lat po ścięciu drzew. Na ogół robi się to w drugim lub trzecim roku po wyrębie.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie administruje ponad 617 tys. ha lasów położonych w 33 nadleśnictwach. Dysponuje 23 szkółkami leśnymi, które produkują sadzonki również na zalesienia prywatnych gruntów. Funkcjonuje tu jedna z dwóch w kraju wytwórni substratów torfowych, czyli podłoża do wysiewania drzew.