Większość gospodarstw uzyskała RCAI powyżej 21 500 euro. Według statystyk wynik przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji (EBITDA) był ujemny dla 4,5 proc. z nich. Jednak między branżami występowały znaczne różnice.

Na tle rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Azji, rok sprawozdawczy wypadł wyjątkowo dobrze dla francuskich hodowców trzody chlewnej, których według Agreste, RCAI 2019, wzrósł średnio o ponad 360 proc. do ponad 89 800 euro. Dla porównania średni wzrost u producentów mleka wyniósł 18,3 proc., a dochód z tego tytułu w wysokości 27 900 euro był niewielki.

Jednocyfrowy wzrost odnotowali plantatorzy warzyw i ogrodnicy ze średnim RCAI 37 900 euro oraz rolnicy uprawiający rośliny (bez zboża) średnio 46 500 euro Jednak dochody producentów zbóż i oleistych spadły w ubiegłym roku o 9,5 proc. do średnio 20 000 euro.

Największe straty ponieśli jednak winiarze. Wskaźnik RCAI w uprawie winorośli spadł o 29,0 proc. do około 43 400 euro. Podobne rozmiary miały spadki o 26,3 proc. dla sadowników i producentów posiadających uprawy trwałe.

Francuskie Stowarzyszenie Rolników (FNSEA) wezwało do przyspieszenia działań na rzecz przywrócenia konkurencyjności lokalnych rolników. Plan bodźców gospodarczych ma być pierwszym krokiem, jednocześnie należałoby też obniżyć koszty i zwiększyć wartość dodaną. Aby zapewnić niezależność żywnościową Francji, konieczne jest umożliwienie rolnikom uzyskiwania odpowiedniego dochodu.