-Należy zapewnić państwom członkowskim prawo, by w ramach przepisów podstawowych mogły zgodnie ze swoimi kompetencjami podejmować decyzje branżowe potrzebne do dostosowania nowej WPR do swej narodowej specyfiki - podkreślili w przyjętym w Budapeszcie oświadczeniu szefowie resortów rolnictwa V4 oraz Bułgarii, Chorwacji i Rumunii.

W tym celu - jak zaznaczyli - trzeba podczas przyjmowania planów strategicznych zapobiec temu, by Komisja Europejska nadużyła swoich pełnomocnictw i wymusiła na państwach członkowskich swoja wolę, która "często jest sprzeczna z narodowym interesem rolnictwa poszczególnych krajów".

Węgierski minister rolnictwa Istvan Nagy po zakończeniu rozmów nawiązał do problemu marnowania jedzenia. Podkreślił, że w Unii Europejskiej powstaje około 88 mln ton odpadów żywnościowych rocznie. Dodał, że choć na Węgrzech ilość marnowanego jedzenia spada, to nadal jest w tej sferze wiele do zrobienia.

Z polskiej strony w piątkowych rozmowach w Budapeszcie uczestniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik.