Resort rolnictwa poinformował PAP, że odniesie się do sprawy po tym, jak zapozna się z zawiadomieniem.

- Wskazujemy na to, że w niektórych przypadkach minister Sawicki nie zrealizował ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, czyli nie określił wysokości opłaty za kontrolę nad produktami pochodzenia zwierzęcego kierowanymi na eksport - powiedział PAP przedstawiciel Porozumienia, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej (KRL-W), Jacek Łukaszewicz. Dodał, że "w związku z nieokreśleniem tej opłaty, Inspekcja Weterynaryjna, kontrolując podmioty zajmujące się przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego, nie pobiera opłat".

"Tego rodzaju kontroli Inspekcja Weterynaryjna dokonuje w przybliżeniu 39,3 tys. w ciągu roku (...). Sam koszt takiej kontroli wynosi ok. 135 zł. Kwota rocznych strat Skarbu Państwa z tytułu nieokreślenia wysokości tej opłaty i konsekwencji jej niepobierania osiąga ponad 5 mln zł" - czytamy w komunikacie Porozumienia Wielkopolskiego.

Zawiadomienie - tłumaczył Łukaszewicz - zostało złożone "w związku z wypowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka na posiedzeniu komisji sejmowej rolnictwa, a także w związku z wcześniejszymi ekspertyzami, które robiliśmy razem z Departamentem Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii". "Z wypowiedzi (wiceministra Nalewajka - PAP) można wywnioskować, iż niewykonanie obowiązku ustawowego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi może wynikać z faktu braku wyrażenia zgody przez producentów i przetwórców żywności na wprowadzenie nowych oraz podniesienie obecnych opłat" - wyjaśniono w komunikacie Porozumienia.

Rzecznik resortu rolnictwa Witold Katner poinformował PAP, że ministerstwo nie ma informacji odnośnie zawiadomienia skierowanego przez sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego do CBA i prokuratury na działania ministra rolnictwa Marka Sawickiego.

- Z uwagi na powyższe, szczegółowe odniesienie się do treści sformułowanych w nim zarzutów będzie możliwe dopiero po zapoznaniu się z jego treścią - dodał.

Katner zwrócił uwagę, że minister rolnictwa, w odpowiedzi na pismo Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (z dnia 5 października br.) skierowanego do premier Ewy Kopacz ws. zaniechania określenia opłaty, o której mowa w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, "poprosił o przedstawienie dowodów na poparcie zawartej w tym piśmie tezy".

- Do ministerstwa, jak do tej pory, nie wpłynęła odpowiedź KIL-W w przedmiotowej sprawie - zaznaczył.

Porozumienie Wielkopolskie zrzesza 4 organizacje lekarzy weterynarii. W jego skład wchodzą: Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej Praktyki Medicus Veterinarius oraz SK NSZZ "Solidarność" Pracowników Weterynarii.

Zarówno w CBA jak i Prokuraturze Generalnej powiedziano PAP, że ws. tego zawiadomienia instytucje te będą działać zgodnie z procedurami. Sprawa zostanie rozpoznana i następnie zapadną decyzje o podjęciu dalszych kroków.