Konkurs Innowacyjny Farmer to wydarzenie promujące rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rolne, w których stawiają oni na rozwój działalności, korzystając z najlepszych praktyk rolniczych oraz dostępnych, innowacyjnych technologii, uzyskując w ten sposób optymalizację produkcji z zachowaniem dbałości o środowisko, klimat, a także dobrostan zwierząt.

ETAPY KONKURSU INNOWACYJNY FARMER

W trakcie konkursu prezentujemy dotychczasową działalność gospodarstw, etapy rozwoju prowadzonej produkcji, zmiany i innowacje wdrożone w trakcie działalności w gospodarstwie. Analizujemy zgłoszone przez rolników do konkursu technologie bądź praktyki wdrożone w gospodarstwie oraz ich przełożenie na optymalizację zużytych środków do produkcji, zwiększenie wydajności i wielkości produkcji z zachowaniem zrównoważonych działań, skrócenie łańcucha produkcji, czy też praktyk i technologii pozwalających na zmniejszenie śladu węglowego z prowadzonej produkcji. Promujemy dbałość o zachowanie zasad dobrych praktyk rolnych i zrównoważonej produkcji rolnej i zwierzęcej przy jednoczesnym zachowaniu efektywności prowadzonej działalności.

KATEGORIE KONKURSU

Zgłoś swoje gospodarstwo, jeśli działasz w którymś z zakresów. Poznaj kategorie konkursowe - Innowacyjny Farmer 2022!

Innowacyjny Farmer – Produkcja roślinna

- nowatorskie rozwiązania agrotechniczne stosowane w produkcji roślinnej
- praktyki i technologie podnoszące plon i jakość produkowanego surowca
- praktyki i technologie obniżające koszty produkcji roślinnej
- praktyki i technologie promujące zasady rolnictwa zrównoważonego
- wykorzystanie niestandardowych metod ochrony, produkcji lub nawożenia
- system produkcji zgodny z naturą (rolnictwo ekologiczne oraz regeneratywne) oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie tego typu produkcji
- wykorzystanie innowacji cyfrowych w prowadzeniu produkcji roślinnej podnoszące jej efektywność.

Innowacyjny Farmer – Produkcja zwierzęca

- nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w chowie
- wykorzystanie niestandardowych komponentów paszowych i innowacyjnych systemów żywienia
- niestandardowe, podwyższone podejście do dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska
- wykorzystanie mało popularnych genetyk czy gatunków zwierząt
- przetwórstwo mięsa / mleka na poziomie gospodarstwa, skracanie łańcucha dostaw
- ograniczenie zużycia antybiotyków, chów bez użycia komponentów transgenicznych, chów ekologiczny
- dążenie do skrócenia łańcucha produkcji
- dążenie do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej działalności.

Innowacyjny Farmer – Technologie

  • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w gospodarstwie w gospodarstwie rolnym (maszyny rolnicze, urządzenia i systemy do zarządzania gospodarstwem, monitorowania upraw, pogody, predykcji zdarzeń itp.);
  • maszyny, sprzęt i technologie podnoszące wydajność, jakość i komfort pracy;
  • maszyny, sprzęt i technologie obniżające koszty produkcji
  • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające oddziaływanie na klimat i środowisko;
  • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające zużycie środków do produkcji rolnej ;
  • nowatorskie technologie pozyskiwania energii w gospodarstwie;
  • narzędzia i technologie prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej produkcji rolnej.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 16.05.2022 r. do 23.06.2022 r.

Ocenę gospodarstw i prowadzonych w nich działań, praktyk i stosowanych technologii przeprowadzi Kapituła Konkursu powołana przez redakcję portalu farmer.pl, bezpluga.pl i miesięcznika „Farmer”, składająca się ze specjalistów z zakresu danych kategorii oraz z przedstawicieli redakcji.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 27.10.2022 r. podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Laureaci Konkursu zostaną wyróżnieni tytułem „INNOWACYJNY FARMER 2022” oraz nagrodami ufundowanymi przez sponsorów Konkursu.

 ZGŁOŚ SWOJE GOSPODARSTWO!

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie i na stronie konkursowej.

Partnerem głównym konkursu i fundatorem nagród jest firma Syngenta Sp. z o.o.

Partnerem konkursu jest firma Agrosimex Sp. z o.o.