• Problematyka bezpieczeństwa żywnościowego po pandemii i inwazji rosyjskiej na Ukrainę dominuje podczas 33. sesji Regionalnej Konferencji FAO.
  • FAO (Food and Agriculture Organization) to Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 r.,
  • Konferencji FAO trwa od wtorku w Łodzi. Tematy poruszane podczas spotkania związane są m.in. z utrzymaniem dostaw żywności z Ukrainy.
  • Ukraina spełniała dotychczas rolę ważnego eksportera żywności w wiele regionów świata.

Przed rozpoczęciem drugiego dnia łódzkiej sesji wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi powiedział, że w tej chwili, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która należy do grona czołowych producentów m.in. zbóż, należy zapewnić światu bezpieczeństwo żywnościowe.

Eksport zboża z Ukrainy

– Jesteśmy w stanie pomóc Ukrainie w eksporcie zboża. Chodzi o udrażnianie szlaków komunikacyjnych, chociaż oczywiście nie zastąpimy w pełni portów Morza Czarnego – podkreślił w środę rano Kowalczyk.

Wicepremier zastrzegł, że są pewne ograniczenia techniczne. – Infrastruktura zarówno po stronie ukraińskiej, jak i polskiej, liczba wagonów i samochodów do transportu nie jest wystarczająca – zwrócił uwagę wicepremier.

Na pewno jednak będziemy pracować 24 godziny na dobę przy odprawach granicznych, przy transporcie, tak aby pomóc Ukrainie w eksporcie zboża – zapewnił.

Już podczas środowego powitania uczestników łódzkiej sesji FAO minister Kowalczyk zaznaczył, że konferencja odbywająca się w kolejnym tygodniu rosyjskiej napaści na Ukrainę podkreśla jeszcze bardzie rangę problemu światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Kowalczyk o bezpieczeństwie żywnościowym

– Pragnąłbym, aby to spotkanie odbywało się w warunkach bardziej sprzyjających dyskusji, ale mam jednak nadzieję, że obrady przyczynią się do rozwiązania problemów, z którymi musimy się zmierzyć – powiedział wicepremier.

Kilkudziesięciu delegatów FAO z Europy i Azji Środkowej przyjechało do Łodzi już we wtorek. W inauguracji konferencji uczestniczyli m.in. dyrektor generalny FAO Qu Dongyu, przedstawiciele polskiego rządu: wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz szef MSZ Zbigniew Rau.

Wyzwania przed polskimi rolnikami

W łódzkim spotkaniu wziął udział także komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który w swoim przemówieniu zaakcentował wyzwania czekające producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Brutalna agresja Rosji na Ukrainę oprócz przerażającej liczby ofiar powoduje również ogromne straty w produkcji żywności, w rolnictwie i infrastrukturze rolniczej. Patrzymy na to z największym niepokojem – podkreślił.

– Ukraina, która spełniała dotychczas rolę ważnego eksportera żywności w wiele regionów świata, boryka się dziś z trudnościami w eksporcie wyżywienia. Wielkim wyzwanie jest to, aby w tym pomóc – zaznaczył Wojciechowski. – Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dużej części świata – podkreślił.

Jak ukraińskie zboże trafi do Afryki i na Bliski Wschód?

– W środę Komisja Europejska wyda komunikat w tej sprawie i przedstawi plan swoich działań, w jaki sposób sama Komisja i państwa członkowskie mogą pomóc w zapewnieniu eksportu ukraińskich zbóż w takie regiony świata, jak Bliski Wschód i Afryka –  poinformował w Łodzi unijny komisarz ds. rolnictwa. –Musimy też przemyśleć naszą strategię długofalową, jak wzmacniać bezpieczeństwo żywnościowe wobec tych trudnych wyzwań – dodał.

W przemówieniach inaugurujących sesję konferencji FAO podkreślano znaczenie debaty o konsekwencjach agresji Rosji na Ukrainę dla światowego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Otwierający konferencję dyrektor generalny FAO Qu Dongyu podkreślił, że rośnie znaczenie Polski w produkcji żywności.

– Polska stała się jednym z ważniejszych krajów dla rolnictwa – zaznaczył. – Jest to również jedno z najbardziej konkurencyjnych państw dla rolnictwa i produkcji żywności w Europie – wskazał szef FAO.

FAO została utworzona w 1945 roku; jej siedziba mieści się w Rzymie. Organizacja zajmuje się m.in. walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów wiejskich.