Fundacja Farm Safety znana jest w Wielkiej Brytanii z wielu kampanii społecznych, mających na celu zwrócenie uwagi, jak poważną chorobą jest depresja. Tym razem swoją inicjatywę skierowała do rolników. Według organizacji zły stan zdrowia psychicznego jest obecnie największym problemem zdrowotnym w Wielkiej Brytanii. Statystycznie jeden na czterech rolników ma zdiagnozowaną depresję lub inną chorobę związaną z psychiką.

Uważa się, że liczba osób cierpiących na tego typu schorzenia wzrasta, a wskaźnik samobójstw wśród producentów rolnych należy do najwyższych spośród wszystkich grup zawodowych. Dane pozwalają również wyodrębnić specjalizacje, w których rolnicy najczęściej decydują się targnąć na życie. Okazuje się, że na Wyspach są nimi producenci zbóż i hodowcy bydła mięsnego.

Według danych brytyjskiego urzędu statystycznego, główną przyczyną śmierci osób w wieku od 20 do 34 lat było samobójstwo. Niestety nie lepiej jest w Polsce. Tylko w 2016 roku życie odebrało sobie 5 tysięcy osób. Pod tym względem nasz kraj w całej Unii Europejskiej zajmuje niechlubne 3 miejsce!

Z danych policji wynika, że najwięcej prób samobójczych odnotowano w woj. śląskim, małopolskim i mazowieckim. Problem ten najczęściej dotyka ludzi młodych w wieku 25 - 29 lat i 30 – 34. Niestety także w Polsce liczba samobójstw na wsiach jest dużo wyższa niż w dużych miastach. Potwierdza to socjolog prof. Maria Jarosz: - Wskaźniki samobójstw są odwrotnie proporcjonalne do wielkości miejscowości: najwyższe na wsi, nieco niższe w małych miasteczkach, jeszcze niższe w średnich miastach, a najniższe w wielkich aglomeracjach. Najczęściej odbierają sobie życie dwie grupy zawodowe: bezrobotni i rolnicy. Niestety, już pod koniec lat 80. rolnicy zaczęli wysuwać się na czoło grup zawodowych dokonujących samozniszczenia. Zdaniem ekspertów główną przyczyną targnięcia się na życie jest depresja. Podkreślają też, że często życiowe kryzysy wynikają m.in. z niestabilności na rynku pracy i faktu, że ludzie ciągle muszą dostosowywać się do zmian.

Gdzie szukać wsparcia?

Szukając pomocy można zgłosić się do dowolnej poradni zdrowia psychicznego (na taką wizytę nie jest potrzebne skierowanie). Ponadto każdy może skorzystać z Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego tel.800 70 2222