W powiecie gnieźnieńskim rolnicy informują o zakończeniu zbioru jęczmienia ozimego. Plony kształtowały się na poziomie 5-6 t/ha na dobrych glebach. -Jeżeli chodzi o zaawansowanie prac polowych zbóż i rzepaku, to w małych gospodarstwach zostały zebrane w całości. W przypadku dużych gospodarstw stopień zaawansowania wynosi około 60 proc. Plony rzepaku sięgają około 3-4 t/ha, plon pszenicy na dobrych glebach sięga nawet do 8 t/ha - przekazał przedstawiciel WIR.

Susza i niskie ceny skupu

Zaznaczył, że rolnicy zgodnie twierdzą, że tegoroczna susza miała znaczący wpływ na spadek plonów. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego na słabych ziemiach straty sięgają nawet 80 proc. w porównaniu z poprzednimi latami.

Zboże w pow. gnieźnieńskim skupywane jest od rolników w cenach: pszenica 820-890 zł/t, żyto 620 zł/t, pszenżyto 700-740 zł/t. Cena rzepaku to 1700 zł/t.

W powiecie wrzesińskim jęczmień ozimy został zebrany w całości i plony wynosiły 4-4,5 t/ha. Pozostałe zboża i rzepak zebrane zostały w około 70 proc. -Plony pszenicy na dobrych glebach są na poziomie około 7 t/ha, w kłosach obserwuje się drobne ziarno. Na glebach gorszych straty w plonie będą na poziomie około 25-35 proc. - podał.

Skupy w pow. wrzesińskim skupują zboże w cenach: pszenica 850-870 zł/t, pszenżyto 750 zł/t, kukurydza 900 zł/t, natomiast rzepak: 1870 zł/t.

W powiecie jarocińskim zaawansowanie żniw szacowany jest na 60-70 proc. Są miejsca, gdzie rolnicy są już po żniwach. Plony ziarna są na poziomie 3-7 t/ha. Podobnie stan żniw wygląda w powiecie krotoszyńskim.

Zboże od rolników w pow. jarocińskim skupowane jest w cenach: pszenica 820-900 zł/t, żyto 620 zł/t, jęczmień 600-670zł/t, pszenżyto 710-740zł/t. Cena rzepaku to 1750 zł/t.

W powiecie poznańskim zboże zostało zebrane w 50-70 proc. -Rolnicy zwracają uwagę na bardzo niskie ceny w skupach. Ceny pszenica konsumpcyjnej to 940 zł/t, pszenicy paszowej 810 zł/t, żyta 630 zł/t, pszenżyta 700 zł/t, rzepaku 1780 zł/t - podał Andrzej Przepióra.

Problemy ze skuteczną ochroną zbóż

Żniwa w powiatach leszczyńskim i gostyńskim są na półmetku. -W wielu przypadkach ceny w skupach są niskie, zniechęcające do sprzedaży. Przy zbiorze rzepaku rolnicy zwracali uwagę na brak skutecznych środków do zwalczania śmietki, co miało wpływ na plon - poinformował przedstawiciel WIR.

Ceny w skupach w tych dwóch powiatach wynoszą: jęczmień 600-800 zł/t, pszenica paszowa 700-800 zł/t, żyto 500-600 zł/t, rzepak 1650zł/t.

Deszcz przerywa żniwa

Żniwa na terenie powiatu nowotomyskiego w minionym tygodniu stanęły z uwagi na opady. W powiecie chodzieskim stan zaawansowania żniw wynosi ok. 50 proc. Rolnicy informują, że plony rzepaku kształtują się na poziomie 4-5 t/ha. Susza przyniosła straty w plonach na poziomie: 20-30 proc. w przypadku rzepaku, 40-60 proc. w zbożach ozimych, 50-70 proc. w zbożach jarych.

W powiecie obornickim plony zostały zebrane w 35 proc. W powiecie wągrowieckim zebrano połowę rzepaku i ok. 20 proc. zbóż. -Z rozmów z rolnikami z powiatu wągrowieckiego wynika, że plony rzepaku były na poziomie ok. 3 ton/ha, pszenicy ok. 6 t/ha, pszenżyta 4,5-5 ton/ha - podał Andrzej Przepióra.

Ceny w tamtejszych skupach wynoszą: żyto 620 zł/t, pszenica 900 zł/t, rzepak 1880zł/t. (PAP)