Nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dobiega końca. Zainteresowani rolnicy mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów tylko do 14 sierpnia.

Dopłaty do materiału siewnego zostały uruchomione w ramach wsparcia dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie.

Poprzedni nabór prowadzony był pomiędzy 25 maja a 10 lipca tego roku. Rolnicy, którzy złożyli w tym czasie wnioski, a chcieliby skorzystać z pomocy w nowej formie musza wycofać złożone wcześniej dokumenty.

Kto może skorzystać z dopłat?

Z dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach tzw. pomocy wojennej może skorzystać rolnik, który m.in.:

 • między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r. nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:
 1. zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 2. rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 3. ziemniak.
 • złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich;
  nie ubiegał się jeszcze w tym roku o dopłatę do materiału siewnego albo wycofa złożony wniosek.  

Jakie dokumenty są niezbędne?

Potwierdzenie zakupu materiału siewnego stanowi faktura VAT lub jej duplikat. Na dokumencie takim muszą się znaleźć:

 • data sprzedaży lub wydania z magazynu,
 • nazwa gatunku i odmiany rośliny uprawnej,
 • kategoria lub stopień kwalifikacji
 • numer partii.

Wysokość dopłaty zostanie obliczona w następujący sposób: iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon).

Stawki dopłat:

 • 200 zł/ha gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
 • 300 zł/ha gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);
 • 500 zł/ha gruntów ornych obsianych soją;
 • 1200 zł/ha gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Łączne środki przeznaczone na dopłaty do materiału siewnego to 210 milionów złotych. Jeśli cała pula zostanie wykorzystana zostanie wprowadzony współczynnik korygujący. 

Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR. Mozna zrobić to osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na portalu gov.pl lub nadać rejestrowaną przesyłką w placówce Poczty Polskiej. 

Jak wycofać poprzedni wniosek?

Tą samą drogą należy złożyć oświadczenia o o wycofaniu wniosku o dopłaty do materiału siewnego w formule de minimis. Jak takie oświadczenie powinno wyglądać? Może mieć kilka form:

 • zredagowanego przez siebie pisma;
 • z wykorzystaniem propozycji oświadczenia o wycofaniu wniosku udostępnianego przez ARiMR – oświadczenie o wycofaniu wniosku, wniosek o pomoc, więcej informacji - otwórz
  przez złożenie formularza wniosku o dopłatę "de minimis", o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, gdzie w Sekcji „Cel złożenia wniosku” zostanie zaznaczone pole „Wycofanie wniosku”.