Regionalne zarządy gospodarki wodnej w Wodach Polskich prowadzą bieżący monitoring sytuacji hydrologicznej oraz urządzeń hydrotechnicznych na swoich obszarach działania.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, w oparciu o dane ze wszystkich regionów wodnych oraz materiały IMGW, przygotowuje codzienne komunikaty o sytuacji hydrologicznej w kraju, w celu zapewnienia informacji o pracy głównych zbiorników retencyjnych oraz ogólnej sytuacji na rzekach.

Informacje te przekazywane są służbom kryzysowym na szczeblu regionalnym przez regionalne zarządy gospodarki wodnej, natomiast informacja zbiorcza z całego obszaru kraju kierowana jest m.in. do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Codzienny zbiorczy raport jest publikowany na stronie głównej Wód Polskich dostępnej pod adresem www.wody.gov.pl. W wyjątkowych sytuacjach, gdy występuje zagrożenie powodziowe, na tej stronie publikowane są również komunikaty prasowe, napisane bardziej przystępnym niespecjalistycznym językiem.

Na podstawie prognozy pogody na najbliższe dni można założyć, że ilość przewidywanych opadów oraz spadająca temperatura nie wpłyną znacząco na sytuację hydrologiczną w Polsce. Nie należy spodziewać się zagrożenia powodziowego.

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą Prawo wodne, Wody Polskie finansują działalność:

·       Państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, którą pełni IMGW

·       Państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, którą również pełni IMGW

·       Państwowej służby hydrogeologiczną, którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny.

W sezonie zimowym monitoring prowadzony jest również w zakresie zjawisk lodowych na głównych rzekach. Monitoring pozwala na uzyskiwanie kompletnej informacji o przebiegu zjawisk lodowych (w tym dotyczących procentu zlodzenia, czy grubości pokrywy lodowej), występowania ewentualnych spiętrzeń i zatorów lodowych oraz o prowadzonej akcji lodołamania.

Obserwacje prowadzone są codziennie, przez służby terenowe, na całej długości odcinków rzek administrowanych przez RZGW. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w czasie trwania pogotowia i akcji lodołamania w sezonie zimowym zbiera dane z prowadzonego przez regionalne zarządy gospodarki wodnej monitoringu występowania zjawisk lodowych i prowadzonych akcji lodołamania na głównych rzekach i zamieszcza je w każdy dzień roboczy wraz ze zbiorczym komunikatem o sytuacji hydrologicznej dla całego kraju na stronie internetowej KZGW. Zbiorcze komunikaty z informacją o przebiegu zjawisk lodowych przekazywane są w każdy dzień roboczy również m.in. do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W Wodach Polskich na poziomie krajowego zarządu i regionalnych zarządów działają centra operacyjne. Numery telefonów i adresy mailowe do nich można znaleźć m.in. na prowadzonej przez Wody Polskie stronie powodz.gov.pl.

Wody Polskie to 11 regionalnych zarządów, 50 zarządów zlewni i 330 nadzorów wodnych. Reforma gospodarki wodnej doprowadziła do połącznia rozproszonych dotąd kompetencji z zakresu zarządzania naszymi zasobami wodnymi. Dzięki temu można m.in. ujednolicić i usprawnić komunikację z zakresu ochrony przed powodzią i suszą.

Za pomocą adresu centrum.operacyjne@wody.gov.pl, który jest obsługiwany w centrali Wód Polskich można zgłaszać miejsca, w których woda grozi wylaniem z koryta rzeki, lub gdzie już do tego doszło. Pracownicy Wód Polskich będą niezwłocznie przekazywali tę informację do jednostek terenowych.

Poprawa bezpieczeństwa przed powodzią i suszą nastąpi za sprawą wielu inwestycji realizowanych i planowanych. Najważniejsze z nich to bez wątpienia budowa stopni wodnych, przede wszystkim planowana budowa Siarzewa i realizowana Malczyc.