Projekty planowane do realizacji na terenie gliwickiego RZGW wymieniono podczas wtorkowego briefingu online nt. spotkań konsultacyjnych planowanych tam działań przeciwpowodziowych. Na wtorek spotkanie dla regionu wodnego Górnej Odry zaplanowano w Gliwicach, a na środę w Pszczynie - spotkanie dot. regionu Małej Wisły. W skali kraju spotkania konsultacyjne mają potrwać do końca maja br.

Przedstawiciele Wód Polskich i Ministerstwa Infrastruktury wyjaśnili, że rozpoczęte w połowie ub. roku prace nad aktualizacją 6-letnich planów zarządzania ryzykiem powodziowym wynikają z wymogów tzw. Dyrektywy Powodziowej UE, włączonej do polskiego prawa w 2012 r. Wówczas rozpoczęto prace nad I cyklem planistycznym wdrażania dyrektywy, w efekcie czego powstały pierwsze 6-letnie plany, obowiązujące do końca 2021 r.

Obecnie w ramach II cyklu planistycznego trwa realizacja projektu "Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym". Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są ostatnim elementem z opracowywanych dokumentów planistycznych (po wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, a także mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego).

W czerwcu ub. roku zakończono odbieranie ankiet skierowanych do ponad 4 tys. podmiotów, aby zebrać informacje o zrealizowanych, realizowanych oraz planowanych działaniach, mających wpływ na minimalizowanie ryzyka powodziowego i redukcję strat powodziowych. Projekty te obecnie są poddawane konsultacjom społecznym, aby na koniec 2021 r. przyjąć zaktualizowane PZRP.

Jak mówił we wtorek zastępca dyrektora gliwickiego RZGW ds. ochrony przed powodzią i suszą Marcin Jarzyński, w obszarze działalności tego zarządu koncentrują się różne wyzwania współczesnej gospodarki wodnej: innego podejścia do bezpieczeństwa powodziowego wymaga teren aglomeracji górnośląskiej, innego rolnicze obszary Opolszczyzny, a jeszcze innego - tereny Beskidów.

Jarzyński przypomniał, że w 2020 r. wezbrania na terenie gliwickiego RZGW wystąpiły czterokrotnie, a ostatnie wezbrania w takiej skali, jak w październiku ub. roku, miały miejsce w 1936 r. Jesienią ub. roku po raz pierwszy uruchomiono nowy zbiornik Racibórz Dolny, który dzięki wypełnieniu do ok. 30 proc. pojemności uchronił przed zalaniami leżące poniżej miasta i miejscowości.

Dyrektor Jarzyński wymienił też inne inwestycje zrealizowane w kończącym się 6-letnim planie i przewidziane do realizacji w kolejnym. W regionie Górnej Odry będzie to 27 zadań, w tym 9 kontynuowanych i 18 nowych. Do najważniejszych należą: realizacja zbiornika Racławice Śląskie na rzece Osobłodze, przebudowa polderu Żelazna w Opolu czy rozpoczęcie budowy zbiornika Kotlarnia na rzece Bierawce. W regionie Górnej Odry planowane są też budowy i modernizacje wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Odry: od Dziergowic do Kędzierzyna-Koźla czy od miejscowości Lasaki do miejscowości Poborszów oraz w samym Kędzierzynie-Koźlu, przy miejskiej oczyszczalni ścieków.

W aktualizacji PZRP dla Małej Wisły uwzględniono 30 zadań, z czego 22 kontynuowanych i 8 nowych. Najważniejsze to przebudowa i odbudowa fragmentów wałów rzeki Gostynki, w tym w Tychach, przebudowa i nadbudowa wałów w Iłownicy, w gminie Czechowice-Dziedzice, odbudowa i przebudowa wałów rzeki Mleczna w Bieruniu Starym, a także obwałowania w Bieruniu-Czarnuchowicach. Łącznie planowane prace w ramach aktualizacji

Łącznie planowane prace w ramach aktualizacji PZRP dla Górnej Wisły i Małej Odry to koszt ok. 1 mld zł. Konsultacje przewidywanych projektów prowadzone są do 22 czerwca br. Uwagi do projektów aktualizacji poszczególnych PZRP można przekazywać m.in. poprzez formularz na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje lub pod adresem konsultacje@stoppowodzi.pl.

Jarzyński, pytany przez PAP o postulowany od lat przez lokalne społeczności pogranicza woj. śląskiego i opolskiego zbiornik Kotlarnia wskazał, że inwestycja znajduje się na liście aktualizacji PZRP. Zbiornik na rzece Bierawka pełniłby funkcje związane z gospodarką wodną, przeciwpowodziową, przeciwpożarową i rekreacją. W przeszłości opracowano już dla niego część dokumentacji, jednak w ostatniej dekadzie zdążyła się już ona zdezaktualizować.

"Chcemy podjąć działania mające na celu opracowanie najpierw studium wykonalności, potem dokumentacji projektowej i rozpocząć działania związane z budową takiego zbiornika wielofunkcyjnego" - powiedział we wtorek wiceszef gliwickiego RZGW.

Zgodnie z wcześniejszym projektem zbiornik zlokalizowany wzdłuż prawostronnego dopływu Odry - rzeki Bierawki, na terenie wyrobiska powstałego po eksploatacji piasku przez kopalnię Kotlarnia, ma mieć pojemność 40 mln m sześc. wody (w tym 24 mln m sześc. rezerwy powodziowej). Inwestycja o powierzchni lustra wody 853 ha składałaby się z dwóch przylegających do siebie zbiorników (655 ha i 198 ha).

O budowę zbiornika upominają się m.in. okoliczni samorządowcy, według których zbiornik Kotlarnia o charakterze regionalnym m.in. chroniłby okoliczne lasy i miejscowości przed powodzią i suszą. Przy stosunkowo niewielkim koszcie pozwoliłby zrekultywować kończącą swą działalność po blisko 50 latach kopalnię. W okresie suszy zasiliłby też wody pobliskiej Odry, przyczyniając się do poprawy żeglowności na planowanej Odrzańskiej Drodze Wodnej.