Wody Polskie zawarły kolejną umowę na modernizację systemów ochrony przed powodzią na południu kraju. Chodzi o realizację projektu pn. "Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław". Przedsięwzięcie jest częścią realizowanego przez Wody Polskie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Kontrakt podpisany przez Wody Polskie zakłada dostawę systemów wraz z instalacjami, które posłużą do modernizacji obiektów hydrotechnicznych administrowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie i Rzeszowie.

- Celem modernizacji jest przystosowanie obiektów do przesyłania danych na potrzeby centrów operacyjnych oraz monitoringu. Dane z obiektów objętych kontraktem gromadzone będą przez podsystemy Akwizycji Archiwizacji i Udostępniania Danych zlokalizowane w Krakowie i we Wrocławiu, a udostępniane przez te podsystemy dla centrów w Gliwicach i Rzeszowie - podano w komunikacie.

Jak wskazano, zakres prac obejmuje łącznie 131 obiektów, w tym 92 obiektów Wód Polskich, 26 mostów na Odrze, 13 obiektów energetycznych Tauron, Tauron Ekoenergia, PGE. - Według planów zakończenie prac miałoby nastąpić na przełomie 2023 i 2024 roku. Umowa opiewa na kwotę blisko 194 mln złotych. Wykonawca kontraktu to wspólne przedsięwzięcie firm T4B sp. z o.o. z Warszawy - lidera oraz Atrem S.A. z Bydgoszczy - partnera - podano w komunikacie.