W ramach Wspólnej Polityki Rolnej będzie kontynuowane wsparcie dla młodych rolników, małego przetwórstwa, a także tworzenia grup i organizacji producentów. Janusz Wojciechowski podkreślił, że zasadnicza zmiana polega na tym, że jest bardzo mocny zwrot w kierunku wspierania małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Planowane też jest wsparcie dla bardziej zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie dla dobrostanu zwierząt.

Duży nacisk w nowej WPR położono też na rozwój produkcji ekologicznej - Gospodarstwa ekologiczne. Bardzo ambitny plan, żeby rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej rozwinąć. Polska ma niestety dość słabo rozwinięty ten sektor. Tutaj będzie też duże wsparcie dla rolników, którzy będą chcieli gospodarować ekologicznie. Potrzebujemy właśnie takiej reformy żywności ekologicznej, zdrowej żywności. Polska w tego typu zmianie podejścia ma ogromną szansę. Unia Europejska nie ma wielkich szans, nie wyścig na intensywność produkcji, że redukujemy koszty i produkujemy coraz więcej. Rolnictwo nie jest taśmą produkcyjną i nie może nią być. Rolnictwo ma swoją określoną misję – środowiskową, społeczną. Dlatego też, ta reforma – mówił podczas grudniowej konferencji prasowej w MRiRW.

Na koniec Janusz Wojciechowski podkreślił, ze w tak trudnym dla całego świata roku, utrzymano bezpieczeństwo żywnościowe, w zasadniczej części dzięki rolnikom. - Dlatego mamy obowiązek, by rolnikom zapewnić bezpieczną przyszłość.