Janusz Wojciechowski Komisarz UE ds. rolnictwa, tuż po wtorkowym głosowaniu nad reformą WPR, przekazał dziennikarzom, że „to jest bardzo dobry dzień dla polskich rolników, dla europejskich rolników. Mamy WPR, będzie ona kontynuowana, a to wcale nie było takie pewne. (...) Udało się osiągnąć najlepszy możliwy politycznie kompromis w sprawie tej reformy.”

Podkreślił też, że zbliża się czas oceny krajowych planów strategicznych. Dokumenty pierwszy raz umożliwiają krajom tak elastyczne podejście do planowania wydatkowania unijnych środków. Jednocześnie, jak powtarzano w trakcie debaty nad reformą w Parlamencie Europejskim, będzie to polityka zorientowana bardziej na dowody i na weryfikację wypełnianych działań. Europarlamentarzyści zwracali też uwagę, że przy okazji tej reformy nie udało się odbiurokratyzować unijnego systemu prowadzonych programów.

Europejski Zielony Ład - cele polityczne

W wydanym oświadczeniu Janusza Wojciechowskiego, komisarz zwraca uwagę, że zadbano przede wszystkim o małe i średnie gospodarstwa rodzinne, tak by nie były pomijane w planowanych interwencjach. Przekonuje też, że będzie stał na straży wdrażania działań przyjaznych klimatowi, a zachęty które mają się do tego przyczyniać, będą atrakcyjne i dostępne dla gospodarstw.

Zaznaczył też cele Zielonego Ładu są strategią polityczną w związku z tym nie nakładają ze sobą bezpośrednich zobowiązań prawnych dla rolników.

Wojciechowski podał dziś na Twitterze: w sumie pięcioro polskich posłów było przeciw - K. Jurgiel, R. Thun, R. Biedroń Ł. Kohut i S. Spurek.
Głosy sprzeciwu też przyjmuje z uwagą i szacunkiem.

Poniżej pełna treść oświadczenia Janusza Wojciechowskiego:    

Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego. Zbliża nas o krok do sprawiedliwej WPR dla europejskich rolników . Oczywiste jest, że nowa WPR musi być bardziej sprawiedliwa – oznacza to, że nikogo nie można pozostawić w tyle.

Dziś Parlament Europejski głosował za bardziej sprawiedliwą polityką; nie tylko dla małych i średnich rodzinnych rolników, ale także dla młodych rolników i robotników rolnych. Ja osobiście upewniłem się, że małe i średnie gospodarstwa rodzinne nie są wyłączone z jakiejkolwiek interwencji lub pomocy. Te gospodarstwa stanowią zdecydowaną większość gospodarstw w Europie i dostarczają nam zdecydowaną większość naszej żywności – wspierają nas, więc musimy je wspierać .

Dziś Parlament również głosował za bardziej ekologiczną polityką. Obejmuje zdecydowane środki, które mogą pomóc rolnikom w terenie i pomóc w osiągnięciu celów Zielonego Ładu.

Zielony Ład jest jednak strategią polityczną i nie pociąga za sobą bezpośrednich zobowiązań prawnych dla rolników.

We Wspólnej Polityce Rolnej będzie tyle zielonych implikacji, ile państw członkowskich wprowadzi je do planów strategicznych i ilu rolników wprowadzi je do swoich gospodarstw. Dopilnuję, aby państwa członkowskie wprowadziły w swoich planach strategicznych odpowiednie zachęty dla rolników. Dopilnuję, aby te zachęty sprawiły, że europejskie rolnictwo będzie bardziej przyjazne dla naszego środowiska, naszego klimatu i dobrostanu zwierząt. I dopilnuję, aby rolnikom opłacało się korzystać z tych zachęt.

Wspólna Polityka Rolna jest z definicji wspólna; a przyjęte dzisiaj przepisy odzwierciedlają nasze wspólne cele.

Ale aby osiągnąć nasze wspólne cele, potrzebujemy wspólnych wysiłków i skutecznych strategii.

Państwa członkowskie mają teraz możliwość opracowania własnych strategii w oparciu o własne potrzeby i mocne strony. Mają możliwość wyznaczania celów i podejmowania działań, aby osiągnąć realne rezultaty. Wzywam państwa członkowskie do wykorzystania szansy, jaką daje dzisiejsze głosowanie. To szansa na zabezpieczenie przyszłości dla naszych rolników i społeczności wiejskich.