Złożony 21 lutego wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego będzie rozpatrzony przez Sejm – zgodnie z harmonogramem – między godziną 20 a 21.30. Przewidziano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół.

Opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego jest negatywna. Komisja przyjęła ją 14 marca.

Więcej: Ardanowski zostaje

Tymczasem swoją nieufność wobec ministra okazują dziś na ulicach Warszawy rolnicy z AGROunii.

Więcej: Porozumienie Rolnicze obraduje, a AGROunia jutro protestuje

Z transparentem „Polskie rolnictwo chyli się ku upadkowi. Dzisiaj dziękujemy za to rządowi” i przy dźwięku syren rolnicy przechodzą właśnie z Ronda Zawiszy na Rondo Dmowskiego.

W demonstracji bierze udział ok. 1000 osób, przebiega ona spokojnie.