Wydarzenia takie jak Brexit zmuszają do zastanowienia się nad przyszłością Unii Europejskiej, a co za tym idzie również Wspólnej Polityki Rolnej. Konferencja w Jasionce była okazją do poruszenia, m.in. kwestii obecnego kształtu WPR oraz proponowanych w niej zmian. 

- Wspólna Polityka Rolna będzie zachowana, nawet jeśli Europa zdecyduje się przyjąć dwie prędkości – mówił podczas rozpoczęcia konferencji prof. Jerzy Buzek.

- Budżet Unii nie musi być mniejszy – dodał minister Krzysztof Jurgiel w kontekście Brexitu.

Phil Hogan, komisarz UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich,  podkreślał, że za wcześnie na określanie kształtu przyszłej WPR – trwają konsultacje dotyczące możliwych wariantów rozwoju rolnictwa europejskiego. Trudno jak dotąd o jednolitą koncepcję rozwoju przyszłej WPR, zwłaszcza że unijny budżet jest niewiadomy.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego „Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej jako element rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Perspektywa państw Grupy Wyszehradzkiej” uczestnicy byli zgodni: potrzebne są rozmowy, niezbędne są uproszczenia WPR i zapewnienie równych warunków rozwoju i konkurencyjności dla wszystkich unijnych krajów. Niezbędne jest też zapewnienie takiego finansowania WPR, które uwzględni jej różnorakie role, także klimatyczną i środowiskową – ale te dodatkowe zadania rolnictwa nie powinny obciążać budżetu wydzielonego na rolnictwo.

Wskazano też na potrzebę ograniczenia odpływu pieniędzy z rolnictwa do przetwórstwa i handlu - wskazywali na nią zwłaszcza goście z Węgier i Litwy.

Drugi panel dyskusyjny poświęcono poszukiwaniom skutecznych instrumentów zarządzania kryzysowego w Polsce.

Gośćmi konferencji w tym roku byli m.in.: Phil Hogan - komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi UE, Krzysztof Jurgiel - minister rolnictwa i rozwoju wsi Polski, Gabriela Matečná - minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Słowacji, Rolandas Taraskievicius - wiceminister rolnictwa Litwy, Pawel Sekač -  wiceminister rolnictwa Republiki Czeskiej, Istvan Nagy - wiceminister rolnictwa Węgier, Jacek Bogucki – wiceminister rolnictwa Polski, Marek Zagórski - sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Jerzy Plewa - dyrektor generalny ds. rolnictwa Komisji Europejskiej oraz Łukasz Hołubowski - prezes Agencji Rynku Rolnego.

Po raz  pierwszy przyznano nagrodę im. Józefa Ślisza – trafiła do Stowarzyszenia „Dom Wschodni – Domus Orientalis”. Nagroda jest wyrazem uznania  dla organizacji pozarządowych bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis” angażuje się w działalność na rzecz chrześcijan zamieszkujących Bliski Wschód oraz tworzenia, praktycznie od podstaw aktywnych społeczności lokalnych wśród osób, które ze względu na swoją wiarę, nie są mocno zakorzenione w arabskim społeczeństwie i potrzebują wsparcia w organizowaniu sobie codziennego życia.