Skarga na Rosję została złożona przez UE. Naruszenie umowy SPS polegało na tym, że Rosja w związku z przypadkami ASF na Litwie wstrzymała wwóz produktów ubocznych uboju trzody chlewnej z całej UE.

Wstępny raport arbitrażowy WTO mówi, że Rosja nie może w związku z przypadkami ASF na Litwie uniemożliwiać wwozu z całej UE. Zdaniem WTO, blokady regionalne byłyby wystarczające.

Raport WTO, zwiększa prawdopodobieństwo wygrania sprawy przed sądem handlowym w Genewie przez UE, co jednak byłoby mało satysfakcjonujące dla producentów wieprzowiny, gdyż umożliwiło by im to jedynie wwóz produktów ubocznych uboju trzody chlewnej. Na mięso wieprzowe bowiem nadal obowiązuje rosyjskie embargo.

Ewentualne wznowienie eksportu produktów ubocznych uboju wymagałby ponadto od unijnych rzeźni posiadania trudnych do uzyskania certyfikatów.