Do niebezpiecznego wycieku amoniaku doszło w poniedziałek po południu w Zakładach Tłuszczowych "Bielmar" w Bielsku Białej. Jak poinformowała Komenda Miejsca PSP w Bielsku Białej, w trakcie prac serwisowych "doszło do rozszczelnienia instalacji amoniaku w pomieszczeniu kompresorowni, gdzie znajduje się magazyn i rozdzielnia amoniaku na instalację zakładową".

Bez poszkodowanych

182 pracowników firmy ewakuowało się z obiektu jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych. Żadna osoba nie wymagała hospitalizacji w związku z awarią. Do działań na miejscu zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Bielsku-Białej w sile pięciu zastępów.

Strażacy wyznaczyli strefę zagrożenia, następnie zbudowano linię gaśniczą zakończoną kurtynami wodnymi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chmury amoniaku. Ratownicy zabezpieczeni w ubrania gazoszczelne zatamowali wyciek poprzez zakręcanie zaworów. Następnie skontrolowano pomieszczenia, w których były prowadzone działania oraz na terenie całego obiektu - relacjonuje bielska komenda PSP.