Premier była pytana, kiedy będzie upubliczniony audyt w kancelarii premiera i audyty w poszczególnych ministerstwach.

- Jeżeli chodzi o audyty, to będziemy na bieżąco przedstawiali informacje, które są w nich zawarte. Część z tych informacji musimy przeanalizować, dlatego że one być może wymagają jakiegoś uzupełnienia czy doprecyzowania. Być może powinniśmy zainteresować odpowiednie instytucje państwa tymi danymi - powiedziała premier.

- Opinia publiczna będzie na bieżąco informowana o stanie państwa, jaki zastaliśmy po przejęciu rządów - podkreśliła.

Przypomniała, że w środę odbyła się konferencja prezesa Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa opisująca działania poprzedniego kierownictwa.

- To są dane, które pokazują, jak zarządzano nie tylko tą instytucją. Takich przykładów będziemy pokazywali więcej. (...) Wczoraj (audyt) przedstawiał prezes ARiMR, w kolejnych dniach przyszłego tygodnia będziemy pokazywać następne - zapowiedziała premier Szydło.

Z audytu wynika, że w ciągu 8 lat wypłacono nagrody na kwotę 281 mln zł, które głównie trafiły do dyrektorów departamentów (83 osoby) oraz dyrektorów regionalnych (54 osoby). Niektórzy dyrektorzy w tym okresie otrzymywali nagrody w wysokości 280 tys. zł.

Jeżeli chodzi o zamawianie systemów informatycznych, to Agencja w latach 2008-2015 wydała na ten cel 2,3 mld zł, w tym ok. 1 mld zł były to zamówienie z tzw. wolnej ręki. Audytorzy m.in. stwierdzili, że "zamawiający przyjął niekorzystną, nieprzejrzystą i sprzyjającą zachowaniom korupcyjnym formę realizacji analizowanych umów utrzymaniowo-rozwojowych systemów informatycznych Agencji".

Od 2008 r. na szkolenia wydano w sumie ok. 54 mln zł; na promocję - 36 mln zł.