Gospodarstwa, które prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior oraz gospodarstwa, które nabywają od takich producentów rolnych nawozy naturalne do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby zobowiązani są do sporządzania pełnego planu nawożenia opartego o analizę gleb. Plan nawożenia musi uzyskać pozytywną opinię Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Sporządzenie takiej opinii kosztuje konkretne pieniądze.

Resort rolnictwa przekazał właśnie do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości jednostkowej stawki opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia azotem dla poszczególnej działki rolnej. Na uwagi w tej sprawie czeka do 20 kwietnia br.

Zgodnie z proponowanymi nowymi przepisami, jednostkowa stawka opłaty wzrośnie o około 25% w stosunku do aktualnie obowiązującej, tj. z 7,11 zł do 8,95 za każdą działkę rolną z uwzględnieniem potrzeb pokarmowych roślin w warunkach danego siedliska.

Opłata pobierana przez OSChR za wydanie opinii o planie nawożenia azotem stanowi dochód budżetu państwa.