• Wieczorem 26 kwietnia 2022 r. podano informację o "zakręceniu kurka" z rosyjskim gazem. Chodzi o Gazociąg Jamalski.
  • Jako powód tej decyzji Rosja podaje odmowę zapłaty gaz w rublach. 
  • Gaz został odcięty o 8.00 27 kwietnia.
  • Ok. południa 27 kwietnia ceny gazu na giełdzie wzrosły o ok. 20 proc.