Dr Bogdan Konopka informuje, że Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Mirosław Welz, rezygnuje ze stanowiska. - Pocieszającym jest jednak fakt, że - jak sam wspomniał - opuszcza mury Głównego Inspektoratu Weterynarii, ale nie Inspekcji Weterynaryjnej. Dalej będzie pełnił służbę dla Polski, tylko w innym charakterze - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. 

Mirosław Welz w 1992 roku ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie. Od początku kariery zawodowej związany był z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Krośnie. W 2006 został powołany na stanowisko Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Autor licznych publikacji naukowych w prasie krajowej i czasopismach specjalistycznych, zwłaszcza w zakresie epidemiologii weterynaryjnej. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych dla lekarzy weterynarii, specjalistą w zakresie chorób psów i kotów, chorób zwierząt nieudomowionych oraz epizootiologii i administracji weterynaryjnej. W 2011 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w dziedzinie epidemiologii weterynaryjnej, uzyskując tytuł doktora nauk weterynaryjnych. 4 listopada 2019 powołany na stanowisko Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, z którego ustępuje 17 marca 2021 roku.