Rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała PAP, że funkcjonariusze z olsztyńskiego CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku wyjaśniają jeden z wątków w śledztwie dotyczącym działania dwóch współpracujących ze sobą zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się uszczupleniem w podatku VAT.

-W efekcie ustalono, że członkowie grupy w latach 2013-2016 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym - tłumaczyła podinsp. Jurkiewicz.

Proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie towarami za pośrednictwem kolejnych podmiotów gospodarczych. Dokonywały one ich sprzedaży na terenie kraju, "nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa" - wyjaśniła.

W nielegalną działalność grupy może być zamieszanych wiele podmiotów gospodarczych z Polski, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, czy nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich. -Jednym z wątków wyjaśnianych przez policjantów z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, jest współpraca ze spółką brytyjską, której pracownicy wystawiali nierzetelne dokumenty poświadczające wewnątrzwspólnotowy obrót - przekazała.

-Jednak firma ta prowadziła działalność w Polsce, a transakcje nie miały charakteru wewnątrzwspólnotowego, bowiem podmiot ten nabywał towar na terenie RP i sprzedawał go polskim podmiotom gospodarczym. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podmiot brytyjski razem ze spółką bułgarską i sześcioma podmiotami polskimi uczestniczył w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych - powiedziała.

Zaznaczyła, że w wątku wyjaśnianym przez CBŚP i KAS śledczy ustalili, że podejrzani mogli wprowadzić na teren RP ponad 71 mln litrów paliw płynnych, o łącznej wartości prawie 188 mln złotych. -Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze zatrzymali 5 osób - podała.

-Działania przeprowadzono na terenie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Podczas akcji zabezpieczono dokumentację dotyczącą handlu i transportu towarami w celu przeprowadzenia dokładnej analizy i weryfikacji - dodała rzeczniczka CBŚP.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. -Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawienia i posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT i nieujawniania podstawy opodatkowania Prokurator zarzuca także podejrzanym pranie brudnych pieniędzy w kwocie niemal 85 mln złotych - poinformował zastępca Prokuratora Regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń.

-Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Wobec pozostałych zatrzymanych, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju - podkreślił prokurator Paweł Sawoń.

W śledztwie dotyczącym mafii VAT-owskiej zarzuty usłyszało już 160 osób. Na różnych etapach śledztwa wobec 37 stosowane było tymczasowe aresztowanie. Obecnie tymczasowo aresztowanych pozostaje 7 osób, natomiast wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 5 mln zł.

Jak ustalili śledczy działalność grupy spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na łączną kwotę ponad 700 mln zł.