Inauguracja obchodów miała miejsce w Belwederze, odbyła się z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, komisarza Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego oraz zastępcy Dyrektora Generalnego Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin Francois Petter.

Prezydent w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że rośliny i woda to dwa elementy, bez których nie można wyobrażać sobie życia.

–– Roślinność, bioróżnorodność czy zwiększanie lesistości aktywnie wspierają walkę o lepszy klimat. Oprócz tego, że pochłaniają CO2 rośliny przyczyniają się do ograniczenia szkodliwych pyłów w powietrzu – zauważył prezydent i zachęcał do sadzenia drzew.

Minister rolnictwa zgodził się z tym stanowiskiem i podkreślił, że choroby roślin nie biorą się z niczego, często są skutkiem działań człowieka. Podkreślił znaczenie prawidłowej uprawy i troski o glebę. - Troska o rośliny, ich bujny rozwój i zdrowie jest troską de facto o przyszłość człowieka na kuli ziemskiej – mówił.

Komisarz rolnictwa wskazał na szanse dla rolnictwa europejskiego, wynikające z przyjętych priorytetów.

– Rolnictwo europejskie jest w przełomowym momencie, a jego szansą jest przestawienie się na zrównoważoną produkcję żywności – stwierdził i dodał, że w projekcie budżetu UE przewidziano 10 mld euro na badania naukowe, a zdrowie roślin to jeden z obszarów, w którym potrzebujemy badań.

Celem obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 jest zwiększenie świadomości społeczeństwa co do znaczenia zdrowia roślin, ochrony zrównoważonego środowiska oraz podniesienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Działania promujące Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin przygotowuje i koordynuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.